Tusenmiljarder.se

Så många kronor läcker Sveriges organisationer varje år. Detta på grund av att produkter, tjänster och processer inte lever upp till de krav och förväntningar kunderna och intressenterna har. Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

Hur är läget i din organisation?

Med testet får du snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen!

Så många kronor läcker Sveriges organisationer varje år. Detta på grund av att produkter, tjänster och processer inte lever upp till de krav och förväntningar kunderna och intressenterna har. Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

Hur är läget i din organisation?

Med testet får du snabbt en uppfattning om förbättringspotentialen!

Hur mycket omsätter verksamheten?

Ställ markören på aktuellt belopp

{{ turnover | currency }} kr

Nästa

Skapar värde med kunder och intressenter

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[0].value }}

Vi anser oss själva veta bäst vad våra kunder och intressenter behöver. Vad de tycker och förväntar sig av oss känner vi däremot inte till. Vi har inte heller klart för oss vad vi har utlovat våra kunder och intressenter.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Det viktigaste i vårt vardagliga arbete är att möta förväntningarna från våra kunder och intressenter. Vi är måna om att veta vad de tycker om oss och har klart för oss vad de har för förväntningar och vad vi lovat dem. Vi vet att våra kunder och intressenter känner till våra löften.

Vi anser oss själva veta bäst vad våra kunder och intressenter behöver. Vad de tycker och förväntar sig av oss känner vi däremot inte till. Vi har inte heller klart för oss vad vi har utlovat våra kunder och intressenter.

Det viktigaste i vårt vardagliga arbete är att möta förväntningarna från våra kunder och intressenter. Vi är måna om att veta vad de tycker om oss och har klart för oss vad de har för förväntningar och vad vi lovat dem. Vi vet att våra kunder och intressenter känner till våra löften.

Leder för hållbarhet

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[1].value }}

Våra ledare utgår från att de kundbehov som råder idag även gäller framöver. De har sitt fokus på omedelbar lönsamhet eller effektivitet. Kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser hanteras efterhand som behovet uppstår.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Våra ledare utgår från identifierade kund-och intressentbehov för att leda och följa upp verksamheten. De prioriterar hållbar framgång som grund för sina beslut. Kompetensutveckling planeras både utifrån verksamhetens och individens behov.

Våra ledare utgår från att de kundbehov som råder idag även gäller framöver. De har sitt fokus på omedelbar lönsamhet eller effektivitet. Kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser hanteras efterhand som behovet uppstår.

Våra ledare utgår från identifierade kund-och intressentbehov för att leda och följa upp verksamheten. De prioriterar hållbar framgång som grund för sina beslut. Kompetensutveckling planeras både utifrån verksamhetens och individens behov.

Involverar motiverade medarbetare

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[2].value }}

Medarbetarna känner inte till mål och planer. De ser inte heller sin roll i helheten eller hur var och en kan bidra till att utveckla verksamheten. Var och en fokuserar på sina egna uppgifter men utan några överenskomna arbetssätt.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Varje medarbetare engageras och känner sig delaktig i verksamheten. Var och en känner till mål och planer och har kunskaper om de resultat som uppnås. Förutsättningar skapas för att såväl individuellt som i grupp kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Medarbetarna känner inte till mål och planer. De ser inte heller sin roll i helheten eller hur var och en kan bidra till att utveckla verksamheten. Var och en fokuserar på sina egna uppgifter men utan några överenskomna arbetssätt.

Varje medarbetare engageras och känner sig delaktig i verksamheten. Var och en känner till mål och planer och har kunskaper om de resultat som uppnås. Förutsättningar skapas för att såväl individuellt som i grupp kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Utvecklar värdeskapande processer

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[3].value }}

All ledning och kontroll av vår verksamhet sker uteslutande uppifrån. Det är som regel inte känt på vilka grunder besluten fattas. Våra processer tar den tid det tar och våra kunder och intressenter får helt enkelt anpassa sig till detta.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Våra ledare och medarbetare utvecklar tillsammans processerna på basis av fakta om verksamheten samt om kunder och intressenters behov, krav och önskemål. Vi har förmågan att snabbt ställa om vid förändrade behov. Vi tar reda på grundorsaker till problem innan vi fattar beslut om lämpliga åtgärder.

All ledning och kontroll av vår verksamhet sker uteslutande uppifrån. Det är som regel inte känt på vilka grunder besluten fattas. Våra processer tar den tid det tar och våra kunder och intressenter får helt enkelt anpassa sig till detta.

Våra ledare och medarbetare utvecklar tillsammans processerna på basis av fakta om verksamheten samt om kunder och intressenters behov, krav och önskemål. Vi har förmågan att snabbt ställa om vid förändrade behov. Vi tar reda på grundorsaker till problem innan vi fattar beslut om lämpliga åtgärder.

Förbättrar verksamheten och skapar innovationer

Pricka in på skalan, 1 – 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[4].value }}

Vi arbetar på som vi alltid har gjort och skulle vi behöva åtgärda något så har vi särskilda specialister som kan agera. Eftersom vår verksamhet är så speciell har vi inte så mycket att lära av hur andra gör.

{{ !saving ? 'Skicka!' : 'Laddar...' }}

Vårt kontinuerliga utvecklingsarbete avser såväl vardagliga förbättringar som det mer innovationsinriktade. Samtliga medarbetare har sin del i detta. Genom att vi systematiskt jämför oss med de som ligger i framkant på olika områden kan vi dra lärdom och utveckla vår verksamhet.

Vi arbetar på som vi alltid har gjort och skulle vi behöva åtgärda något så har vi särskilda specialister som kan agera. Eftersom vår verksamhet är så speciell har vi inte så mycket att lära av hur andra gör.

Vårt kontinuerliga utvecklingsarbete avser såväl vardagliga förbättringar som det mer innovationsinriktade. Samtliga medarbetare har sin del i detta. Genom att vi systematiskt jämför oss med de som ligger i framkant på olika områden kan vi dra lärdom och utveckla vår verksamhet.

Tillbaka till testet
En sida från

{{ result.description }}

{{ sentence }}
Din verksamhet kan förbättras med

0 kr

per år!